برچسب : درمان بی خوابی

نوشیدنی های گیاهی
تغذیه

نوشیدنی های گیاهی؛ بهترین درمان بی خوابی شبانه

درگیری ها و استرس های روزانه باعث می شوند افراد دچار اختلال خواب شوند و به مشکل بی خوابی گرفتار شود.مشکلی که البته در خانم ها بیش تر دیده می شود.به همین دلیل افراد زیادی به دنبال درمان این مشکل هستند

علل بی خوابی در فصول سرد و راه های مقابله با آن

مبارزه با بی خوابی در فصل زمستان

گاهی اوقات در فصول زمستان افراد دچار بی خوابی می گردند که این مشکل با به کارگیری روش های ساده قابل درمان است.