برچسب : شاپرکی به نام ترامپ

حشره ای جدید به نام ترامپ
تازه های علمی

کشف حشره ای جدید به نام ترامپ

یک دانشمند ایرانی برجسته گونه نادر و جدیدی از شاپرک را معرفی نمود که به دلیل حلقه ای زرد روی سر خود ترامپ نام گذاری کرد. با دیجی زیبا همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید!