برچسب : دمای مناسب خواب

مدت زمان خواب شبانه
سبک زندگی

مدت زمان خواب شبانه چند ساعت است؟

متخصصان بر این عقیده هستند که بدن هر فرد نیازهایی دارد و بدون شک نیاز بدن یک کودک با یک فرد بزرگسال یا سالمند متفاوت است. با این حال لازم است که همه هر شب ۷ ساعت خواب مستمر و باکیفیت داشته باشند.