برچسب : از بین بردن تبخال

عوامل به وجود آورنده تبخال
سلامتی

تبخال و راه های درمان آن

تبخال یکی از بیماری های ویروسی و قابل سرایت است البته به این معنی نیست که با لمس فردی که تبخال دارد شما هم تبخال می زنید! می توان از واژه ویروس فرصت طلب برای این ویروس استفاده کرد!