برچسب : علل خونریزی زنان

احتمال بارداری در دوره قاعدگی
علمی

احتمال بارداری در دوره قاعدگی

احتمال تخمک گذاری در روزهای پایانی عادت ماهیانه یعنی درست قبل از اتمام قاعدگی وجود دارد؛ این احتمال درست چند روز بعد از قاعدگی نیز وجود دارد. از طرفی دیگر اسپرم می‌تواند بین سه تا پنج روز در محیط واژن زنده بماند.