برچسب : رابطه والد و کودک

دروغ گویی کودکان
روانشناسی

چرا کودکان در سنین پایین دروغ می گویند؟

دروغ گویی در کودکان آن هم از سنین پایین، ممکن است برای پدر و مادرها چندان خوشایند نباشد. برای این کار باید علاقه به دروغ گویی در خردسالان را بررسی می کنیم تا دلایل اصلی آن را پیدا کنیم و مانع این کار در کودک عزیزمان شویم.