برچسب : عوامل دردهای شکمی

علل ایجاد دردهای شکمی
بیماری ها

علل بیماری دردهای شکمی (دل درد)

در مواقعی که فرد دچار درد و انقباضات در ناحیه شکم می‌شود، ضرورت دارد تا علت آن مشخص شود. این وضعیت می‌تواند فقط ناشی از ناراحتی معده باشد که مشخصه آن التهاب و ورم بافت جداره معده و روده کوچک است و...