برچسب : نکات مدیریتی برای خانم ها

مدیران خانم
روانشناسی

مدیران خانم و اجتناب از 5 اشتباه مدیریتی

در زمینه مدیریت زنان هم مهارت و هوش و قابلیت کافی را دارند. روش های مدیریتی برای خانم ها کمی متفاوت تر از مردان است. در این مطلب قصد داریم شما را با مواردی آشنا کنیم که مدیران زن در برخورد با هم جنسان خود باید از آن ها خودداری کنند.