برچسب : رقابت اپل با شرکت های فیلم سازی

اپل و فیلمسازی
موبایل

ورود اپل به صنعت سینما و فیلمسازی

سازندگان آیفون در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک کسب و کار جدید قابل توجه در زمینه برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی هستند.