برچسب : تاثیر چاقی مادر بر رشد فرزند

تاثیر وزن والدین
روانشناسی

رابطه وزن والدین و رشد فرزندان

شاید برای شما جالب و عجیب باشد که وزن والدین چه تاثیری بر روند رشد آن ها می گذارد و چه ارتباطی میان مهارت اجتماعی کودک و وزن والدین کودک وجود داشته باشد.