برچسب : علل ترس از تاریکی

ترس از تاریکی
روانشناسی

ترس کودکان از تاریکی چه معنایی دارد؟

تقریبا تمامی کودکان از تاریکی واهمه و هراس دارند. می خواهیم علل این ترس ها را بشناسیم و به بررسی روش های درمانی برای این رفتارها بپردازیم. توصیه های پزشکی موثر در این زمینه چیست؟ آیا ترس از تاریکی نشانه خوبی در رفتار کودک است یا خیر؟ همراه دیجی زیبا باشید!