برچسب : رشد جنسی کودکان عقب مانده ذهنی

کودکان عقب مانده

کمی درباره رشد جنسی کودکان عقب مانده و مراقبت های لازم

کودکان عقب‌مانده ذهنی نسبت به کودکان عادی آسیب‌پذیرتر هستند. آمارها نشان می‌دهد که در بسیاری مواقع این کودکان مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفته‌اند...