برچسب : تاثیر تعطیلات و شادی در بهبود بیماری

تاثیر شرایط زندگی بر بهبود بیماری ها
علمی

تاثیر تغییر شرایط زندگی بر بهبود بیماری ها

محققان با آزمایش روی موش‌ها متوجه شدند، آراستن و بزرگ کردن محل زندگی آن‌ها و اضافه کردن چرخ گردان، اسباب بازی و جعبه رنگی، اثر فوق العاده ای روی سلول‌های لنفوسیت تی (نوعی از سلول‌های ایمنی بدن) می‌گذارد.