برچسب : بدبینی

کنار گذاشتن منفی بافی
سلامتی

بدبینی و منفی بافی را چه طور کنار بگذاریم؟

منطقه کوچکی در مغز وجود دارد که به تازگی توسط کارشناسان کشف شده است و به نظر می رسد مسئولیت بدترین احساسات در بدن را دارد. این منطقه به اندازه یک دانه نخود است و به نظر می رسد که بدبینی و احساسات منفی در آن شکل می گیرد!