برچسب : عدم تحرک

پالایشگاه بدن:کبد
اخبار پزشکی

کبد چرب الکلی و غیرالکلی

کبد یکی از مهم ترین اعضای بدن است که وظیفه دفع مواد زاید و سموم بدن را دارد.بدیهی است که بروز مشکل برای این اندام ادامه حیات را برای افراد مشکل خواهد کرد.