برچسب : کدام کشور کچل بیشتر دارد؟

آمار کچلی در کشورهای دنیا چگونه است؟
بیماری ها

آمار کچلی در کشورهای دنیا

ریزش مویی که به دلیل قارچ اتفاق بیفتد یا عفونت پوستی که در سطح سر به وجود آید را کچلی می گویند. کچلی با ریزش موی بسیار بالایی همراه است و البته کچلی فقط در سر نیست.