برچسب : درد قفسه سینه

درمان درد قفسه سینه
بیماری ها

درمان درد قفسه سینه

زمانی که قفسه سینه درد میگیرد به بازوها میرسد و خصوصاً بازوی سمت چپ بیشتر در معرض آن قرار خواهد گرفت که به این شرایط آنژین گفته میشود.

تاثیر ساعت کاری بر سلامت افراد
اجتماعی

تاثیر میزان ساعات کاری بر سلامت افراد

ساعاتی که هر فرد در طول هفته برای کار کردن اختصاص می دهد تاثیر مستقیمی بر سلامت فرد دارد.