برچسب : مقایسه سیگار توتونی و سیگار الکترونیک

سیگار الکترونیک
اخبار پزشکی

آنچه در مورد سیگار الکترونیک نمی دانید

برخی از افراد از سیگار الکترونیک را جایگزین سیگار واقعی کرده اند. اما بر خلاف تصور عموم این نوع سیگار خطراتی به مراتب بیشتر از سیگار معمولی برای سلامتی فرد دارد.