برچسب : سوراخ کردن گوش

سولاریوم
سلامتی

سولاریوم در سالن های آرایشی زنانه

استفاده از دستگاه هایی مانند سولاریوم در سالن های آرایشی منع قانونی دارد و غیربهداشتی است. آرایشگاه ها اجازه استفاده از این دستگاه ها برای مشتریان خود ندارند