برچسب : بهبود تنفس

نفس تنگی در مادران باردار
سلامتی

رفع مشکل تنگی نفس در دوران بارداری

زنان در دوران بارداری با مشکلات زیادی رو به رو می شوند که یکی از این مشکلات تنگی نفس است که در آن ها مشاهده میشود.گروهی از مادران که 2 قلو یا بیشتر در رحم خود دارند اکثراً احساس تنگی نفس را تجربه می کنند.