برچسب : تخم مرغ

خوردن تخم مرغ
تغذیه

باورهای رایج در مورد مصرف تخم مرغ

برخی باورهای تغذیه ای در مورد مصرف تخم مرغ وجود دارد که می خواهیم در این بخش به آن ها اشاره کنیم. ارزش تغذیه ای و خواص این ماده غدایی در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.