برچسب : مصرف سکنجبین با کاهو

ارز غذایی خوردن کاهو با سکنجبین
تغذیه

کاهو را با سکنجبین بخورید!

کاهو از مواد غذایی دارای خاصیت دارویی به شمار می رود و سکنجبین آثار بد کاهو را از بین می‌برد. سکنجبین میزان نفوذ مواد را در بدن افزایش می دهد، باعث باز شدن عروق بدن و مجاری و تمیزشدن خون بدن می شود.