برچسب : جزیره سانتا کروز دل ایسلوته

جزیره سانتاکروز
اخبار

سانتاکروز جزیره ای که آن را بهشت می نامند!

سانتاکروز دل ایسلوته SantaCruz del Islote جزیره ی مرجانی کوچک است که در یکی از کوچکترین ها در مجمع الجزایر سن برناردو در اطراف خط ساحلی کلمبیا واقع است.