برچسب : رژیم غذایی دوران بارداری

غذاهای مفید در بارداری
تغذیه

ترفندهای تغذیه ای در رژیم غذایی دوران بارداری

مصرف برخی مواد غذایی موجب افزایش دریافت انرژى در مادران باردار می شود. این غذاها شامل شیر و لبنیات، پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنى می باشند که در رشد بهتر جنین تاثیر گذارند.