برچسب : ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺩﻭﺭﺍﻥ بارداری

تمرینات ورزشی در زمان بارداری
اخبار پزشکی

ورزش در دوران بارداری

ورزش در دوران بارداری باید با برنامه ای مناسب و احتیاط حتما انجام گردد.بر خلاف باور عوام ورزش در طول دوران بارداری بسیار مفید است.