برچسب : ورزش هاى رقابتى

ورزش زنان حامله
سلامتی

حرکات ورزشی مشکل ساز برای زنان باردار

برخی حرکات و تمرینات ورزشی می توانند برای مادران باردار خطرساز باشند. ورزش هایی مانند ورزش های سنگین که نیاز به قوای جسمانی زیاد می باشند در دوران بارداری مضر و خطرساز می باشند.