برچسب : کبد

گیاهان مفید برای محافظت از کبد
بیماری ها

گیاهان مفید برای محافظت از کبد

کبد برای گلوکز خون بعنوان یک سیستم بافری عمل میکند و بصورت تقریبی هر عضوی از بدن تحت حمایت کبد است و این عضو برای ادامه زندگی بسیار مهم میباشد. بنابراین محافظت از کبد باید بسیار ویژه صورت بگیرد.

مراقبت از کبد
اخبار پزشکی

غذای چرب سلامتی کبد را به شدت به خطر می اندازد

با تغییر سبک زندگی و سبک تغذیه مردم با گذشت زمان بیماری های مختلفی نیز به وجود آمده است که یکی از شایع ترین این بیماری های اختلال در عملکرد کبد است که مکانیزم بدن را تحت تاثیر قرار می دهد

آنتی اکسیدان ها
اخبار پزشکی

تاثیر مصرف آنتی اکسیدان های طبیعی روی کبد

آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که در بیشتر غذاها وجود دارند. می خواهیم با تاثیر مصرف آنتی اکسیدان های طبیعی بر روی کبد آشنا شویم.