برچسب : باکتری های مفید

میکروب هایی برای سلامتی بدن
علمی

میکروب هایی که برای سلامتی شما مفید هستند را بشناسید.

در باور عموم میکروب ها به عنوان ارگانیسم هایی مضر و عامل بیماری هستند که می توانند سلامت انسان را تهدید کرده یا باعث فساد مواد غذایی شوند. اما کمی توجه به مواد خوراکی که مصرف می کنیم، می فهمیم که که این میکروارگانیسم ها تا چه اندازه در سلامت ما نقش دارند.

باکتری سالمونلا
تازه های علمی

درمان بیماری های مغزی با باکتری سالمونلا

سالمونلا اصلی ترین عامل فاسد شدن مواد خوراکی است؛ اما در پژوهش های اخیر محققان به ویژگی های درمانی این باکتری در مغز پی برده اند.