برچسب : تغذیه و رژیم درمانی

برای جلوگیری از اضافه وزن چه راه هایی وجود دارد؟
تغذیه

روش های کنترل وزن در دوران بارداری

در بعضی زنان استعداد چاقی و اضافه وزن در دوران بارداری مشاهده می شود، برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است زنان باردار سعی در کنترل و تنظیم اضافه وزن خود داشته باشند...