برچسب : لباس هوشمند

پوشاک هوشمند و کاربردهای جالب آن

طراحی پوشاک هوشمند

دانشمندان در کشور آلمان موفق شده اند پوشاکی هوشمند را که قادر است درمورد عادت های غذایی به فرد هشدار بدهد طراحی کنند و علاوه بر این ویژگی، این پوشاک دارای قابلیت ارائه کاربردهای دیگری هم برای افراد