برچسب : آیا شکلات فندقی سرطان زاست؟

آیا شکلات می تواند سرطان زا باشد؟
تغذیه

شایعه سرطان زا بودن نوعی شکلات

اخیراً شایعه و خبرهایی درباره سرطان زا بودن کرم شکلات فندقی دراینترنت و بین مردم پخش شده است. برای اطلاع بیشتر با دیجی زیبا همراه باشید!