برچسب : بیمار

رژیم غذایی مناسب برای بیماران سرطانی
اخبار پزشکی

چه رژیم غذایی برای ﺑﻴﻤﺎران شیمی درﻣﺎنی مناسب است؟

بیماران سرطانی باید مراقب رژیم غذایی خود باشند زیرا سیستم ایمنی و دفاعی بدن ضعیف و عفونت در بدن شدت پیدا میکند مخصوصا در این بیماران که شدت بیشتری دارد

درمان کم اشتهایی
اخبار پزشکی

درمان بی اشتهایی بیماران سرطانی

با یک رژیم خوب ازروند بیماری سرطان جلوگیری کنیم.