برچسب : نشانه های افسردگی

 بیماری های روحی و عارضه های جسمی
بیماری ها

رابطه بیماری های روحی و عارضه های جسمی

درد جسمانی و افسردگی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. درد می تواند افسرده کننده باشد و افسردگی می تواند موجب و تشدید کننده درد باشد.

نشانه های افسردگی همسر
بیماری ها

علائم افسردگی در همسر

بسیاری از مردم فکر می کنند افراد افسرده فقط یک گوشه نشسته اند و گریه می کنند و یا رفتارهای غیرمعمول از خود نشان می دهند، درحالی که افسردگی حاد که فرد تمایل به خود کشی پیدا می کند، نشانه های دیگری دارد.