برچسب : تشخیص افسردگی

نشانه های افسردگی همسر
بیماری ها

علائم افسردگی در همسر

بسیاری از مردم فکر می کنند افراد افسرده فقط یک گوشه نشسته اند و گریه می کنند و یا رفتارهای غیرمعمول از خود نشان می دهند، درحالی که افسردگی حاد که فرد تمایل به خود کشی پیدا می کند، نشانه های دیگری دارد.