برچسب : سلامت دندان

دندان هایی زیبا و درخشان
اخبار پزشکی

دندان هایی زیبا و درخشان، با یادگیری شیوه صحیح مسواک زدن

داشتن دندان های زیبا و درخشان آرزوی هر فردی است. این امر با زدن مسواک به صورت اصولی محقق می گردد.

سلامت دهان و دندان
سلامتی

سلامت دهان و دندان

به منظور جلوگیری از آسیب به مینای دندان از بعضی راه های موثر می توان بهره برد. برخی مواد غذایی مفید سلامت و بهداشت دهان و دندان را تضمین می کنند.