برچسب : افسردگی و درد

دردهای جسمانی در حین فعالیت ورزشی
سلامتی

درد در حین ورزش

گاهی پیش می آید در هنگام ورزش با درد در قسمت های مختلف بدن روبه رو می شویم چه راهی برای تسکین این دردها وجود دارد؟ توصیه مربیان به ورزشکاران در این زمینه چیست ؟ ورزش بدون درد چگونه امکان پذیر است ؟