برچسب : جلوگیری از سکته

ایست قلبی
بیماری ها

مواد غذایی موثر در سکته قلبی!

مصرف بعضی از مواد غذایی باعث میشود پلاک‌های چربی در رگ‌ها انباشته و موجب را سفتی و تنگی آنها می‌ شود و طبعا این موضوع نیز موجب بروز مشکلی به نام تصلب شرائین یا تنگی عروق می شود.