برچسب : مقابله با ایدز

تخصیص بودجه توسط دولت روسیه برای مبارزه با بیماری ایدز
تازه های علمی

تمهیدات روسیه برای مقابله با ایدز

شیوع بیماری ایدز در کشور بزرگ و پر جمعیت روسیه تا حد زیادی افزایش داشته و همین مسئله دولت این کشور را مجبور به اختصاص بودجه ی ۲۰ میلیارد روبلی در سال 2017 میلادی برای فرهنگ سازی، جلوگیری و درمان ایدز کرد