برچسب : فرشتگان رحمت

هلال احمر
اجتماعی

طرح فرشتگان رحمت، طرحی برای یاری رسانی به نیازمندان

جمعیت هلال احمر، در حوزه جذب مشارکت های مردمی برای یاری نیازمندان و فقرا نیز پیشتاز بوده و در ایام پایانی سال طرح موسوم به طرح فرشتگان رحمت را برای کمک به ایتام به اجرا درمی آورد.