برچسب : ازدواج

تشکیل زندگی مشترک
سبک زندگی

درباره تشکیل زندگی مشترک چه می دانید؟

با توجه به اینکه ازدواج یک تصمیم مهم و سرنوشت ساز در زندگی هر فردی است اما برخی افراد قبل از اقدام به ازدواج باید صلاحیت و ویژگی های خود را برای داشتن یک زندگی مشترک در نظر بگیرند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

درصد ازدواج جوانان
اجتماعی

آمار ازدواج‌های موفق در حال افزایش است!

یک آمار درباره ازدواج های موفق و کاهش ازدواج های ناموفق در ایران توسط ‌رئیس سازمان بهزیستی بیان شده که این آمار کمی عجیب است.

بهترین سن ازدواج
اجتماعی

بهترین و بدترین سن ازدواج

ازدواج در برخی سنین موفقیت آمیزتر از سنین دیگر است و زوج هایی که در این سنین تشکیل خانواده می دهند زندگی های پایدارتری دارند.