برچسب : دیابت نوع 2

اهداف مهم تغذیه در دیابتی ها
اخبار پزشکی

اهمیت تغذیه دیابتی ها

تغذیه نقش مهمی در سلامتی دیابتی ها ایفا می کند این افراد باید در مورد مصرف بعضی مواد غذایی مضر برای سلامتی شان مراقب باشند تا دچار صدمه های ناشی از این بیماری نشوند