برچسب : بیماری های کودکان و نوجوانان

عوارض چاقی در کودکان
بیماری ها

عواقب طولانی مدت چاقی در کودکان و نوجوانان

والدین از اضافه وزن اطفال خود رنج می برند. بنابراین بهتر است از پیشرفت این عارضه در فرزندشان جلوگیری کنند تا عواقب و آسیب های اضافه وزن فرزندشان در بزرگسالی برای خانواده مشکل ساز نشود.