برچسب : فعالیت های ورزشی منظم

فعالیت جسمانی
سلامتی

اهمیت فعالیت جسمانی

محصلین و دانش آموزان برای جلوگیری از استرس و بهبود روحیه و پیشرفت های زیادی در زمینه تحصیلی خود بهتر است به فعالیت ورزشی توجه بیشتری داشته باشند.