برچسب : کاهش چین و چروک

آسیب های پوستی
اخبار پزشکی

آسیب های تابش نور خورشید بر روی پوست

برای پیشگیری از سرطان پوست سعی کنید در روزهایی که تابش نور خورشید زیاد است با استفاده از محصولات ضدآفتاب از پوستتان در مقابل صدمات ناشی از تابش نور خورشید مراقبت کنید.