برچسب : مقاومت آنتی بیوتیکی

مقاومت آنتی بیوتیکی
علمی

مقاومت آنتی بیوتیکی و راه حل جدید این مشکل

مقاومت آنتی بیوتیکی تاثیرات زیادی بر سلامتی افراد بیمار خواهد گذاشت. برخی میکروب ها با مصرف آنتی بیوتیک مقاوم تر خواهند شد. به تازگی محققین و پژوهشگران راه حلی مفید در این زمینه یافته اند