برچسب : تغذیه غلط

تغذیه نادرست
بیماری ها

نکات تغذیه ای غلط

مشورت شما با پزشک تان، احتمالا کمتر از 15 دقیقه طول می کشد و این زمان برای ارائه توضیحات درباره بسیاری از نکات به ویژه در حوزه تغذیه کاملا ناکافی می باشد.